Ieškomas autorius BRATKAUSKAS BALYS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Audiovizualinių kūrinių poskyris

Živilė Pupkienė
Telefonas: +370 620 41446
El. paštas: zivile@latga.lt


Ieško dėl:

Ieškome paveldėtojų

Neregistruoti kūriniai:

ENDHAUZO PASLAPTIS (I-III D)
KO VERKĖ PUŠYS
KUNIGO NAUDĄ VELNIAI GAUDO