Ieškomas autorius DAMBRAUSKAS JONAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Ieško dėl:

Ieškome paveldėtojų

Neregistruoti kūriniai:

MALDA UŽ TĖVYNĘ
ULIOJO BITELĖ
ATPUČIA VĖJELIS
AUGO GIRELĖ
AKMENĖLIAI DUNDĖJO
O, DIDIS DIEVE
ANKSTŲ RYTĄ RYTMETĖLĮ
KAI KRINTA LAPAI
ŽALIOJ GIRELĖJ
NEATJOK ŠIĄ SUBATĖLĘ
IR ATSKRIDO GEGUŽĖLĖ
OI, KO VERKI, MERGELE
PRAŠYSIU DIEVO
VIEŠPATIES PASAULIS
NEDĖLIOS RYTELĮ
PRELIUDAS
PASTORALĖ
O, MIELAS, BROLEL
OI, GRAŽIAI ŽYDI
RŪTELE, RŪTA
LAPAMS KRENTANT
APYNĖLI ŽALIASAI
PAKIRSIU KLEVELĮ