Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius


Turite tam tikrų formos klaidų. Prašome patikrinti žemiau.
Jūsų formos patikrinimas sėkmingai atliktas!*  


Papildoma informacija:

Gavus Asociacijos LATGA specialistų patvirtinimą, kad esate priimtas (-a), kviečiame sumokėti 10 Eur (fizinis asmuo) / 30 Eur (juridinis asmuo) vienkartinį stojamąjį nario įnašą. Įnašą galima pervesti į Asociacijos LATGA sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455, mokėjimo paskirtyje nurodant temą „stojamasis nario įnašas“. Jeigu mokama ne iš stojančio asmens sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę. Sumokėjus nario įnašą, Asociacijos LATGA specialistai Jums atsiųs narystės sutartį, kurią teliks pasirašyti. Sutarties originalus galima atsiųsti paštu arba skenuotas / fotografuotas pasirašytas kopijas el. paštu latga@latga.lt.

Asmens duomenys tvarkomi autorių teisių kolektyvinio administravimo tikslu BDAR 6 str. 1 dalies c) punkto (duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas) teisiniu pagrindu. Asociacija LATGA asmens duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja galiojantys teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato arba nenustato kitaip, asmens duomenys saugomi autoriaus gyvenimo metais ir 75 metus po autoriaus mirties. Saugojimo laikotarpiui pasibaigus, sukaupti duomenys sunaikinami. Duomenų subjektų teisės ir kita asmens duomenų tvarkymą reglamentuojanti informacija pateikiama Asociacijos Latga interneto svetainėje adresu www.latga.lt.

* Parašas turi būti beveik ant viso langelio.