Ieškomas autorius SEREBRINSKAS JERONIMAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: [email protected]


Neregistruoti kūriniai:

JĖZAU, AŠ SEKSIU TAVE
TAU GARBĖ PER AMŽIUS
IR VĖL MAN DIENĄ PADOVANOJAI
SAVO GYVYBĘ AUKOJI
KYRIE
TEGUL LIEJAS TAVO MALONE
RYTO MALDOJ
MARANATHA
JĖZAU, MEILĖ TAVO GYDO MANE-AT.KRET.PRANC.JAUNIMAS
DVASIA DVELKI IR ALSUOK
AŠ LAUKIU TAVĘS, JĖZAU
VIEŠPATS MANO JĖGA IR STIPRYBĖ
KOMUNIJA
AŠ ESU GYVOJI DUONA
JĖZAU, TIK TU
TEGU LIEJAS TAVO MALONE
PRIEŠ TAVO DIDYBĘ
DIEVE, MES KLAUSOME TAVE
PAŠAUKEI DANGAUS VALDOVE