Ieškomas autorius TUMAS ALGIRDAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Audiovizualinių kūrinių poskyris

Živilė Pupkienė
Telefonas: +370 620 41446
El. paštas: zivile@latga.lt


Neregistruoti kūriniai:

NAUJI GEOGRAFIJOS PUSLAPIAI
MANDRO PAUKSZTIES GYVATA
ŽOLĖ KĖLĖ
VERSMĖ
TĖVŲ KALBĄ PAMILĘS, SAVE PAMIRŠAU
NAKTĮ PRIEŠ PARODOS ATIDARYMĄ