Ieškomas autorius VERPETINSKAS EDMUNDAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Neregistruoti kūriniai:

SĖJAU RŪTELIŲ 100 EŽERĖLIŲ
KAROBUŠKA
JAU SAULUTĖ NUSILEIDO RAUDONOJI
MEILUTĖ
LĖKĖ DU KARVELIAI
MINIJONAS
ANĖS POLKA
MAŽAS MAŽAS STALELIUKAS
POLKUTĖ
ŠELMIŲ POLKA (CHOR.)
ŠOKIS SU STATINĖMIS (SU CHOREOGRAFU)