Ieškomas autorius BRADŪNAS KAZYS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Ieško dėl:

Ieškome paveldėtojų

Neregistruoti kūriniai:

VILNIAUS TRIPTIKAS
DAINUOK LINKSMA JAUNYSTE
PLAUKIA UPĖS
EILĖRAŠČIAI
PO LYROS ŽENKLU
BALADĖ APIE DIEVIŠKĄJĮ ŽMOGŲ
ŠVILPYNĖ
UŽKALBĖJIMAS BE PABAIGOS
PAVASARIS KAPINĖSE
KADA GULĖSIU PO ŽEME
JIE SKAMBINA TAU
UOLA
PASKUTINIAI LAPAI KRINTA
KELIAUJAM SU DAINA
IŠVAKARĖSE
LAIMĖ
MALIMO MALDA
SIDABRA
AKMENĖLIS TURI AUKSO ŠIRDĮ
PROTĖVIO MALDA
VIDURNAKČIO LYRIKA
TREMTINIO SAPNAS
PENKIOS IŠEIVIŲ DAINOS
MALDA
DIDŽIOJI MALDA
VAKARO MALDOJ (NEVESTI)
LEDINĖ ŠIAURĖS GĖLĖ
TUŠTI PAMIRŠTIEJI NAMAI
MILŽINKAPIAI
SAPNAS APIE ŠIAURĘ /FRAGM./
LIETUVA
NERIMAS
PANAS
MĖNESIENOJE
TAUTOS AUTOPORTRETO ESKIZAS
PAVASARIO DAINA
DUX MAGNUS
AR TU ŽINAI ?
PRIE MINDAUGINĖS KATEDROS
DUONOS UŽKALBĖJIMAS
TEGUL
MANO MIESTUI
VAI GANO GANO
NAKTIES AKIMIRKA
LAUKŲ LAIMINIMAS
DAINA VĖLELEI
FUGA
ŽVAIGŽDĖ
PARTIZANŲ BALADĖ
ĮAUGOM NEMUNO UPYNE
GIRIŲ ŽALUMAS PRIGESO
PAGONIŲ UGNIS
PABUDIMAS
KELIAUJAM SU DAINA ( SU CAR)
MŪSŲ RYTAS
LITERATŪROS AKIRAČIAI
MARAS
PRIERAŠAI
SIDABRO
ANTIFONA IV