Ieškomas autorius DABUŽINSKAITĖ LEOKADIJA Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt

Dramos kūrinių poskyris

Jurgita Ruškienė
Telefonas: +370 685 44227
El. paštas: jurgita.ruskiene@latga.lt


Neregistruoti kūriniai:

ATVAŽIUOJA KALĖDOS (CHOR.)
OI, LAUKIAU LAUKIAU (SU CHOR)
OI DIRVA, DIRVA CHOR.
KARDU NEIŠSKIRSI, UGNIM NEIŠDEGINSI (SU CHOR.)
VISOS UPĖS AKMENUOTOS (SU CHOR)
SĖJĖJŲ MALDA (ŠOKIS)
PJAUN BROLIUKAI (SU CHOR)
LIETUVA UŽRAŠYTA - NENUGALĖTA (SU CHOR.)
TU, ŽILVITĖLI, DOBILE CHOR.
PULKUN, PULKUN (CHOR)
OLIALIAVIMAI (CHOR)
PIEMENYS (SU CHOR)
KURŠIS (SU CHOR)
MEZGIAU TINKLELĮ (SU CHOR)
MŪŠIS - KOVA (CHOR)
ATBĖGA ELNIAS DEVYNRAGIS (CHOR.)
GIMIMO RATAS CHOR.
GIEDA GAIDELIAI (SU CHOR)
ČIULBA ULBA (SU CHOR)
INTRO
KARIO IR ŽIRGO AUKOJIMAS (ŠOKIS)
MISTERIJA "ŽAIBO GĖLĖS"
BIJŪNĖLIS (SU CHOREOGR)
PROLOGAS (SU CHOR.)
LOPŠINĖ (SU CHOR)