Ieškomas autorius GLOVICKIS BRONISLAVAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Neregistruoti kūriniai:

PILNOS PIEVOS GĖLIŲ RAUDONŲ
O KAS TĮ ŽYDZI
SKRIDO UODAS
VALSAS SU ATSIKVĖPIMAIS
SUBATVAKARĖLY
JAUNIMĖLIO VALSAS
KRIKONIŠKIŲ KADRILIUS
PUPŲ DĖDĖS POLKA
DUOSIU PETRUI PUPŲ BLIŪDĄ
TRYS MYLIAS
SĖDŽIU UŽ SKOBNELIŲ
PRAŽYDO LINAI
IR PRAŽYDO LINAI
JADVYGA
NEGALIU NEGALIU SUSTABDYTI
BITUTE SAMANE
ŽALIAS ĄŽUOLĖLI