Ieškomas autorius JONUŠAS BRONIUS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Ieško dėl:

Ieškome paveldėtojų

Neregistruoti kūriniai:

TAI NE MIŠKAS ŠLAMA
IŠKILMINGAS MARŠAS
POLKA "ČIGONĖLIS"
ŠĖRIAU ŽIRGELĮ
DAINAVA
TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA
GELEŽINIS VILKAS
SUAIDĖS VĖL LAISVĖS DAINOS
EINU PER KIEMĄ
LEISKIT Į TĖVYNĘ
KUR BAKUŽĖ SAMANOJA
PO PAKALNES IR PO KLONIUS
ŠAULĖS, PIRMYN
PLAUKIA SAU LAIVELIS
ĮŽENGIMAS Į VILNIŲ
VĖL SAKYSIU
PAKELKIM VĖLIAVAS Į DANGŲ
LAUKŲ DAINA
LIETUVA - TU MUMS VIENA
VAIDOTO PULKO MARŠAS
KUR ŠIĄ NAKTELĘ
ŠVENTĖ GIMTINĖJE
NEDĖLIOS RYTELĮ
MARŠAS "KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA"
MUZIKA D/F "PO ANGELO SARGO SPARNAIS"
EI, PASAULI
MARŠAS
VYTAUTO DIDŽIOJO PULKO MARŠAS
PETYS Į PETĮ
MUZIKA D/F "KLAIPĖDOS ETIUDAI"
RŪTŲ DARŽELIS
RAMOVĖNAI ŽENGIA
VILNIAUS MŪRAI
GAUDŽIA TRIMITAI