Ieškomas autorius KLIMAS RIMANTAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Neregistruoti kūriniai:

PALINKO LIEPA (PARTIZANŲ DAINA)-RIM.KL./IRENA BRAŽ
AR AŠ NESAKIAU TAU, SESERĖLE
TU DABILALI, TU ŽALYNĖLI
NERIMSTANTIS SMUIKAS VIS GROS SUTEMOJE. (DAINA API
KAD NE AUKSINĖS VASAROS (TREMTINIU DAINA)
AUGAU AS PAS TEVELĮ- ATL. RIMANTAS KLIMAS
UŽAUGAU LIETUVOJ-ATL.RIM.KLIMAS/IRENA BRAŽĖNAITĖ
LIETUVOS BROLIAI Į VAINĄ JOJO
DAUG DAUG DAINELIŲ (TREMTINIŲ DAINA)-RIM.IR IREN.B
EI, LUNKELA, LUNKELA
AUKŠTI KALNELIAI, BALTI DVARALIAI
VERKIA RUDENS VEJAS (TREMTINIU DAINA)-RIMANT/IRENA
AUGIN TĖVAS DU SŪNELIUS
OI TU AŽUOLĖLI
KO PALINKO ŽILVIČIAI (SAVANORIU DAINA)
SĖJAU RŪTELIŲ ŠIMTŲ AŽELIŲ
YRA ŠALIS - ATL. RIMANTAS KLIMAS/IRENA BRAŽĖNAITĖ
NUVEISIU NUVEISIU
KUR TĄ RUDENĮ TU IŠĖJAI (PARTIZANŲ DAINA)
KELKIS KELKIS, JAUNAS BROLALI (REKRUTŲ DAINA)
AUKŠTAI DANGUS, ŠVIESIAS ŽVAIGZDELĖS
PAPUTĖ VĖJALIS IŠ VISŲ ŠALIŲ
BEAUŠTANTI AUŠRELĖ
ANT VILNIJOS KRANTO-AT.RIMANT.KLIMAS IR IRENA BRAŽ
UPĖS PLAUKS Į MELSVĄ TOLĮ
VALUNGELA (KARO DAINA)
GIRGŽDA SVIRTYS-ATL.RIMANTAS IR IRENA BRAŽĖNAITĖ
LAUKAI TEN DAINUOJA (IŠEIVIŲ DAINA)
GRAŽIŲ DAINELIŲ DAUG GIRDĖJAU-RIMANTAS IR IRENA BR
SUBAT MIELAM VAKARĖLY
NEI VĖJAS PŪTĖ, NE GIRIAS ŪŽĖ
OI TU KLEVELI, ŽALIAS MEDELI
KUKUOJA GEGIUTĖ VYŠNELIŲ SANDELY
O , TĖVIŠKE-ATL. RIMANTAS KL./IRENA BRAŽĖNAITĖ
Į KOVĄ
ŽALI DIRVONAI (PARTIZANU DAINA)+
JAUNAS BERNELI, KADA TU JOSI (SAVANORIU DAINA)+
VAI KO NUSIŽVENGEI(SAVANORIU DAINA)-RIMANT/IRENA B