Ieškomas autorius MAKSVYTIS JUOZAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Neregistruoti kūriniai:

TĖVYNĖ
PRO APLYTĄ LANGĄ
MAMAI
KRISTAU KARALIAU
ŠILDOM ŽEMĘ ŠIRDIMI
IŠTIESK TU MAN SAVAJĄ RANKĄ
ILGESIO AKYS
ILGESIO LAIVAS
GRŪŠLAUKĖS ŽEMĖ
ŠVENTOVĖ (II-AS VARIANTAS)
PO SVETIMU DANGUM
TĖVIŠKĖS ŽEMĖ
TĖVUI
GIMTINĖ
O GIMTINE
TU VISKĄ VAIKAMS ATIDAVUS
LAISVĖS VARPAS
RAMUNĖLĖ
PRO APLYTĄ LANGĄ (II-AS VARIANTAS)
TU - NEGĘSTANTI UGNELĖ
RUGSĖJO PIRMOJI
DŽIAUGSMO VASARA TRUMPA
ŽEMAITĖJĖS GRUOŽYBĖS
VISUR TU ESI
STEBUKLINGA NAKTIS
MIŠKŲ DAINA
O, MANO SARGE ANGELE
DEK ILGAI UGNIMI
ŠVENTOVĖ
MEILĖS GIESMĖ
KŪČIŲ VAKARĄ
MEILĖS VYNAS
NA IR KAS, KAD RUDUO
MEILĖS PILYS
VAIKYSTĖS NAMAI
PUOKŠTĖ GĖLIŲ
ŽYDI, KLESTI BALTAS SODAS