Ieškomas autorius SKRIPKA VYTAUTAS VILIMAS Prašymas dėl priėmimo į LATGA narius

Skyriai, kurie ieško:

Muzikos kūrinių skyrius

Aistė Jankauskienė
Telefonas: +370 619 84926
El. paštas: aiste@latga.lt


Ieško dėl:

Ieškome paveldėtojų

Neregistruoti kūriniai:

SKAMBA ŽIEMĄ SKAMBALAI
KARALIŲ MIESTAS
VAKARAS
VILNIUS - KARALIŲ MIESTAS
MOTINOS BALADĖ
DAINŲ TĖVYNĖ
VASARA
PIRČIUPIŲ MOTULĖ
ŠAUKIA
Į DIDELĘ JUODĄ BEDUGNĘ KRENTI...
PRISIMINIMAS
LYJANT
SKAMBA ĄŽUOLAI
NAUJAMETINIS ATVIRUKAS
ŠIAURĖS PASAKA
RUGSĖJO DAINELĖ
PO LYROS ŽENKLU
KIEKVIENAM PO BALTĄ BERŽĄ
TOLI GIRIA UŽMIGUS
TĖVYNĖ KALBĖJO
VĖJAS
KRYŽIAI ANT KALVOS
ZUIKIŲ VESTUVĖS
EILĖRAŠČIAI (VERT.)
MEŠKERIOJIMAS
ANYKŠČIŲ ŠILELIS
AUKŠTAITIJOS GIESMĖ
VIDURNAKČIO LYRIKA
NEPRISIMINK
VAKARINIAI ŠEŠĖLIAI
VAŽIUOTOJAI
TAIP MAN TĖVYNĖ KALBĖJO
RASŲ KOPLYTĖLĖ
GIMTOJI ŽEMĖ
ŽEMAITIJOJ
DRAUGYSTĖ
GIMTA ŠALIS
YRA TOKIA PADANGĖ
LYGO
BALTA OBELĖLĖ
PASAKĖLĖ
PAUKŠTELIS
PRO PILĮ SENĄ
RUGIŲ PASAKA
GIMTINĖ
RUDUO
VYŠNIOS NUNOKO
UPĖS
DAINA APIE KEPURĘ
AUKŠTAITIJOJE VYŠNIOS NUNOKO
ŽEMAITIJA
PIEMENŲ KALNAIS
IEŠKOJAU TAVĘS
BALTI MALŪNAI
GIMTINĖS VAIKAI
PO LYROS ŽENKLU ( VERT.) MARINA CVETAJEVA